Höstglöd 26 – 28 oktober 2017

Höstglöd – arbete och gemenskap på Bobergsgården.
Vi städar inomhus och utomhus, gör reparationer m m.
Start torsdag 12.00 och avslut lördag 17.00.
Anmälan till bobergsgarden@equmeniakyrkan.se eller telefon 031-35 11 811.
Välkomna!