Kämpalekshajk 29 – 30 september 2018 på Åsengården

Equmenia Västs Kämpalek 29 september. I anslutning till Kämpaleken kan kårer boka vindskydd på Åsengården.
Bokning: 031-35 11 810 eller e-post asengarden@equmeniakyrkan.se