Organisationen

Föreningen Tre Gårdar (ombildning av Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland) äger och driver tre kurs- & lägergårdar.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för gårdarnas inriktning, underhåll, ekonomi och personal.

Verksamheten på Sjöviksgården leds av gårdsföreståndare Ove Einebrant.

Verksamheten på Bobergsgården leds av gårdskommittén tillsammans med gårdsvärd.

Verksamheten på Åsengården leds av gårdskommittén. På gården finns timanställd vaktmästare.

Verksamhetsplan 3G 2018

Föreningen Tre Gårdars styrelse

För att undvika massmail (spam) är inte mailadresserna länkade. Du skriver av/kopierar e-post adressen och byter ut (at) mot @.

Lars-Gustaf Hauptmann

Ordförande

Tillhör Bifrostkyrkan i Mölndal

e-post: lg(at)hauptmann.se

tel: 0731-40 25 09

Arne Björling

Tillhör Equmeniakyrkan Ulricehamn

e-post: la.bjorling(at)gmail.com

tel: 0737-45 25 73

Margareta Englund

Tillhör Vängdala Equmeniaförsamling

e-post: margareta.englund(at)hotmail.com

tel: 070-3352515

Bengt Gustafsson

Tillhör Fiskebäcks missionsförsamling

gunnel.bengt(at)gmail.com

tel: 070-3292948

Göran Carlsson

Tillhör Equmeniakyrkan i Alingsås

e-post: goran.carlsson1(at)gmail.com

tel: 070-301850

 

 Jacob Wahll

Tillhör Gillstad-Järpås mfs

e-post: jacob.wahll(at)telia.com

tel: 0761-404022