Organisationen

Föreningen Tre Gårdar (ombildning av Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland) äger och driver tre kurs- & lägergårdar.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för gårdarnas inriktning, underhåll, ekonomi och personal.

Verksamheten på Sjöviksgården leds av gårdsföreståndare Ove Einebrant.

Verksamheten på Bobergsgården leds av gårdskommittén tillsammans med gårdsvärd.

Verksamheten på Åsengården leds av gårdskommittén. På gården finns timanställd vaktmästare.

Föreningen Tre Gårdars styrelse

För att undvika massmail (spam) är inte mailadresserna länkade. Du skriver av/kopierar e-post adressen och byter ut (at) mot @.

Lars-Gustaf Hauptmann

Ordförande

Tillhör Bifrostkyrkan i Mölndal

e-post: lg(at)hauptmann.se

tel: 0731-40 25 09

Arne Björling

Tillhör Equmeniakyrkan Ulricehamn

e-post: la.bjorling@gmail.com

tel: 0737-45 25 73

Margareta Englund

Tillhör Vängdala Equmeniaförsamling

e-post: margareta.englund@hotmail.com

tel: 070-3352515

Bengt Gustafsson

Tillhör Fiskebäcks missionsförsamling

tel: 070-3292948

Christer Svensson

Tillhör Vängdala Equmeniaförsamling

e-post: christer_svensson@tele2.se

tel: 0708-34 64 74